BAO CÔNG XỬ ÁN

by Rebel Media

Video tham khảo

Đây là sản phẩm hợp tác với trung tâm anh ngữ iSpeaking trong chiến dịch định vị khách hàng của họ. video được xây dựng theo phong cách hài hước ấn tượng, làm nổi bật điểm mạnh của sản phẩm dịch vụ của ispeaking là Ngon- Bổ -Rẻ
Thương hiệu: iSpeaking
Prodution : Rebel media

►Một số hình ảnh hậu trường
►Đội ngũ biên kịch
►Dựng phim
REBEL
SÁNG TẠO dựa trên ý tưởng của bạn,
LAN TRUYỀN dựa theo mong muốn,
GIÚP BẠN ĐỨNG ĐẦU nhằm theo đuổi thị trường định hướng của bạn!